Prvý digitalizovaný a plne personalizovaný Potravinový Semafor. Tento projekt Je unikát pre Slovensko, ale budú nám ho závidieť spotrebitelia na celom svete. Trvalo štyri roky boja, aby sa tento projekt podarilo zakotviť zákonom. Bol to ťažký a dlhý pôrod a čaká nás ešte veľa práce, ale dnešným prijatím tohto zákona nepoctiví výrobcovia a prebaľovači dostali posledný úder a zazvonil im zvonec, pretože ich podvodným praktikám je KONIEC, vyhlásil potravinový kritik a poslanec (NR SR) Patrick Linhart -SME RODINA.

 Do registra potravín sa zapisujú údaje o :
a) cieľovej skupine spotrebiteľov,
b) stupni a spôsob spracovania potraviny,
c) zložení potraviny,
d) kvalite a politike kvality,
e) produkčnom systéme a pôvode potraviny,
f) certifikačnom systéme a požiadavkách na bezpečnosť pri výrobe
potraviny