Napriek tomu, že Zmluva o fungovaní Európskej únie (EÚ) uznáva zvieratá ako cítiace bytosti, je v individuálnych a skupinových klietkach po celej Európe väznených viac ako 300 miliónov prasiat, sliepok, králikov, husí, kačíc, prepelíc a teliat. Väčšina klietok je úplne holých, zvieratá sú v nich stiesnené a nemôžu sa voľne pohybovať, často dokonca ani zmeniť polohu, vystrieť si končatiny či roztiahnuť krídla.Vedci preto žiadajú, aby boli klietkové chovy nahradené inými, ohľaduplnejšími alternatívami. Pod kampaň Koniec doby klietkovej sa podpísalo aj 1,4 milióna obyvateľov Európskej únie (EÚ) či 170 európskych organizácií. Kampaň podporujú aj mnohí europoslanci.

Zdroj: dennikslovensko.sk